BETON MICRO – CALCE DESIGN

Specjalnie wyselekcjonowane tynk o drobnym uziarnieniu, daje duże
i nieograniczone możliwości tworzenia różnorodnych struktur i „efektów b
etonu”

 

 

Tynk jest w pełni ekologiczny, łatwy do zastosowania, w pomieszczeniach zapewnia odpowiedni mikroklimat, gdyż szpachla tworząc warstwę, przepuszcza parę wodną, pozwala „oddychać” ścianom, co ułatwia odprowadzenie z nich wilgoci, ponadto jego wysoka alkaliczność nie doprowadza do powstawania koncentracji siedlisk: grzybów, pleśni i innych mikroorganizmów. Składniki produktu są pochodzenia naturalnego.

 

WŁAŚCIWOŚCI:

wysoka dyfuzja pary wodnej
odporny na szorowanie – zastosowany w systemie
odporność na uderzenia – DOSKONAŁA
dobrze wypełnia, jest trwały i praktyczny
dobra przyczepność do różnych podłoży
produkt naturalny, zapobiega powstawaniu grzybów
i pleśni

DANE TECHNICZNE:


Produkty systemu: MFA Classic/ Bucciato / Beton Micro/ Lumicca Incolore


Opakowania: 1kg, 5kg, 25kg


Ilość warstw: jedna lub dwie warstwy na dosychającej powierzchni


Kolory: biały wg katalogu lub wzorników koloru


Stan fizyczny: masa gęsta


Magazynowanie: produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze pokojowej od +5 °C do +30 °C.


Ciężar właściwy: 1450-1550 g / kg


Temperatura nanoszenia: +5°C do +30°C . Należy zadbać o to, by podczas nakładania tynku/również na świeżo nałożony tynk/ nie padały bezpośrednio promienie słoneczne. Wilgotność nie powinna przekraczać 75%.


Zawartość procentowa/wagowa ciał stałych: 47% – 51%


Przepuszczalność pary wodnej: wg norm UNI 9396:203 g/m2 w ciągu 24 godzin


Odporność na zmywanie: w systemie powierzchnia nabiera odporności na deszcz po 4 dniach, całkowicie po 10 dniach w zależności od wilgotności otoczenia.


Utwardzenie powierzchni i czas schnięcia: ok.12h w dotyku, ponieważ grubość powłoki jest znaczna, produkt schnie i utwardza się całkowicie w ciągu 10 dni w optymalnych warunkach (+15°C + 30°C przy wilgotności powierzchni <10%, a wilgotności względnej <75%). Na zewnątrz, przy dużej wilgotności, chronić przed deszczem przez kilka dni.


Rozcieńczanie: tynk gotowy do użycia w razie potrzeby rozcieńczyć wodą.


Wydajność: Beton Micro ok. 0,8-1kg/ m2 – na warstwę 


Nanoszenie: paca inox, paca plastikowa


Karta systemu nanoszenia


Atest PZH


Karta techniczna

 

Katalog przedstawia trzy rodzaje efektu betonu różniące się granulacją ziarna.
Każdy rodzaj betonu może być barwiony na dowolną kolorystykę

 

efekt betonu tynk dekoracyjny wzornik koloru